Wspieramy Ukrainę – szkolny piknik wielokulturowy

W sobotę 11 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 2 STO w Warszawie zorganizowano „Piknik wielokulturowy”. Celem inicjatywy było pogłębienie integracji społeczności szkolnej z uchodźcami  z Ukrainy: uczniami ukraińskimi i ich rodzinami, którymi zaopiekowały się polskie rodziny uczniów z tej szkoły. 

Społeczna Szkoła od samego początku wojny włączyła się bardzo aktywnie w pomoc przybyłym uchodźcom i  walczącymi z agresorem. Zebrano, jak na nieliczną społeczność znaczne środki pieniężne, za które zakupiono materiały medyczne i specjalistyczne narzędzia np. generator prądu i wiele potrzebnych leków. Zebrano nowe komplety pościeli i odzieży dla poszkodowanych. 

Organizatorzy posiadają stałego odbiorcę darów w Kijowie. Aukcja pomocy przybrała stały charakter. Stąd na pikniku odbyła się akcja  prawosławnej sztuki ukraińskich twórców: obrazów i ikon a uzyskane z niej środki zasilą dalszą pomoc.

W przeszłości Szkoła przyjmowała zespoły artystyczne z krajów zza wschodniej granicy. Zapewne dla uczniów i wychowawców obcą jest ksenofobia i to spontanicznie wyzwoliło chęć pomocy potrzebującym sąsiadom.

W uznaniu wnoszonego trudu w pomoc walczącej Ukrainie Stowarzyszenie nasze wyróżniło Szkołę Podstawową Nr 2 STO w Warszawie „Dyplomem Dobrego Sąsiedztwa”. Ukraińcy zaś podziękowali organizatorom pomocy swoimi wyróżnieniami honorowymi.

I taki ma właśnie wymiar hasło  naszej działalności: „Dobrosąsiedztwo jest  rzeczą kardynalną”.