Wystawa ikon w Kargowej

Z inicjatywy koła z Kargowej Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód w Zielonej Górze otwarta  została wystawa Spotkanie z ikoną miejscowej malarki Pani Urszuli Bujakiewicz […]

Współpraca Katowice -Gomel

Z inicjatywy Konsula Honorowego Białorusi w Katowicach- Prezesa Oddziału Śląskiego  Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód  Marka Rasińskiego  . odbyło się spotkanie  przedsiębiorców z  Gomla  i Katowic.  […]

Rozmowa z Repatriantami

Z inicjatywy Stowarzyszeń: „Mój Kazachstan” i Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód w Domu Przyjaźni przy Marszałkowskiej w dniu 06.02.2020 r. odbyło się spotkanie dr Joanny Książek […]

75 – Rocznica Wyzwolenia

Długo oczekiwana przez Polaków ofensywa, nazwana Ofensywą Wiślańsko – Odrzańską, przyniosła  okupione krwią żołnierzy Armii Czerwonej wyzwolenie z pod okupacji hitlerowskiej  ziemi polskiej. Pięć lat […]