MŁODZI KAZACHOWIE UCZĄCE SIĘ W SZKOŁACH ŚREDNICH CIEKAWIE SPĘDZILI FERIE ZIMOWE W OPOLU

Były to pierwsze ferie kolejnej grupy młodzieży z Kazachstanu, która przybyła na Opolszczyznę aby w szkołach średnich przygotować się do wybranych zawodów i uzyskać świadectwo maturalne z kraju Unii Europejskiej, a dalszą naukę w szkołach wyższych, zamierzają kontynuować w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej, aby w przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do dynamicznego rozwoju Ich Ojczystego Kraju  by sprostać światowej konkurencji w tych dziedzinach w których zdobędą wykształcenie. Program pobytu na czas ferii zimowych przygotowała opiekunka grupy dr Maria Kałamarz szefowa EURASIA ADVISER COMPANY – członek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Pobyt w bursie Zespołu Szkół Mechanicznych zlokalizowanej w samym centrum Opola bardzo ułatwiało realizację opracowanego programu rozpoczynającego się od zapoznania się z miastem o bogatej, bo ponad 800 letniej historii, sercem regionu, głównym ośrodkiem naukowym, administracyjnym i kulturalnym. A wrażenia z pobytu w mieście, a zwłaszcza w Muzeum Polskiej Piosenki, na Wierzy Piastowskiej z widokiem na Opole, na Wzgórzu Uniwersyteckim z pomnikami,  upamiętniających wybitne osobistości nauki, kultury, a także muzea biblioteki oraz obiekty zmodernizowane i będące w modernizacji i wiele innych podsumowano na spotkaniu z Prezydentem Miasta Opola Arkadiuszem Wiśniewskim.

Duże wrażenia na wszystkich uczestnikach wywarły warsztaty teatralne i gry sportowe.

Reprezentacja 8-osobowa najzdolniejszych uczniów tej grupy z Kazachstanu odwiedziła Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Zapoznając się z aktualnym stanem naszej działalności i współpracy z Kazachstanem w czasie spotkania z Eugeniuszem Brudkiewiczem – Prezesem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego, Członkiem Zarządu Natallią Sharamet i opiekunką grupy dr Marią Kałamarz.

Uczestnicy mieli możliwość z zapoznaniem się z licznymi wydawnictwami Zarządu Krajowego i Opolskiego Oddziału w tym Dni Kazachstanu i wspaniałą współpracą z byłymi Ambasadorami: Aleksiejem Wołkowym i Margułanem Baimuchanem, obecnym Wiceministrem Spraw Zagranicznych Kazachstanu, który przed rozpoczęciem studiów w Krakowie przez rok opanowywał znajomość języka polskiego w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Uczniowie byli zachwyceni wspaniałą drogą do reprezentowania Kazachstanu w tej randze, która może służyć jako przykład dla młodych zdolnych osiągnięcia sukcesu i tak wysokiego stanowiska państwowego. Wszyscy uczestnicy prezentowali w czasie spotkania swoje regiony, z których pochodzą i cel po jaki przybyli do Polski, a wykonali to nieźle opanowanym językiem polskim w ciągu pół roku, za co otrzymali gratulację.  Każdy z uczestników został wyposażony w album o Opolszczyźnie, wydany przez Urząd Marszałkowski i przewodnik turystyczny po Opolszczyźnie, wydany przez Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w języku polskim i rosyjskim i innymi wydawnictwami. Spotkanie przebiegało w serdecznej przyjaznej atmosferze, a najmilszym akcentem było zakończenie spotkania wykonaniem przez dwie uczestniczki pięknych piosenek kazachskich w języku kazachskim, a ponadto uczestnicy tej grupy wyrazili chęć uczestnictwa w 50. Konkursie Recytatorskim „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”, gdzie zaprezentują wybrane elementy poezji i prozy kazachskiej i recytacji w języku kazachskim, a także poezji śpiewanej, bo obydwie uczestniczki ukończyły wcześniej szkołę muzyczną w Kazachstanie.