OPOLSZCZYZNA W MALARSTWIE OLEKSANDRA KOVALENKI” – WYSTAWA

Zapraszamy do oglądania wystawy prac malarskich Oleksandra Kovalenki pt. „Opolszczyzna w malarstwie” organizowaną przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu i Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pod patronatem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Artysta urodził się na Ukrainie w 1944 roku. Wychowywał się w domu dziecka w Charkowie. Studiował na Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1973 roku. Od pięciu lat mieszka w Zdzieszowicach, w których osiadł po 12 latach podróżowania po Polsce w poszukiwaniu zakątków odpowiednich do uprawiania twórczości artystycznej. Wystawiał swoje prace na Ukrainie, w Niemczech, Japonii, Rosji. Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód patronował i pomagał w prezentacji wielu wystaw. Oleksandr Kovalenko jest aktywnym i długoletnim członkiem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWPW. W lutym br. zgłosiliśmy Artystę do udziału w Konkursie im. Jana Całki o przyznanie nagrody przez Prezydenta Miasta Opola.

Wernisaż wystawy odbył się w dniu 25 lutego 2020 r.

Wystawę można oglądać do 31 marca 2020 roku na I piętrze RZPWE PBW w Opolu, przy ul. Kościuszki 14 w godzinach pracy biblioteki.