Kolejny semestr nauki języka białoruskiego

25 lutego 2020 r. w Centrum Edukacji Języków w Domu Przyjaźni na Marszałkowskiej 115 odbyła się inauguracja kolejnego semestru nauki języka białoruskiego „ Rozmawiajmy w języku białoruskim”. Organizatorem kursu są: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Kulturalne Białorusi w Polsce oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód.  Na  rozpoczynający się semestr przybyła liczna  grupa chętnych poznania języka białoruskiego oraz tych, którzy już się nim posługują. Uczestników kursu powitali  I sekretarz Ambasady Białorusi w Polsce – Kierownik Centrum Kulturalnego Ilona Yurevich oraz prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. W swoich  wypowiedziach podkreślili rolę języka ojczystego i jego znaczenie w życiu narodu. Nauka języków  jest jednym z elementów bogatego programu Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód przyjętego na XX Kongresie.  Zajęcia w bieżącym semestrze prowadzone będą przez wykładowców Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Volhę Tratsiak i Irynę Aheyevą i odbywać się będą w Domu Przyjaźni. Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach:  dla początkujących  i  zaawansowanych. Odbywać się będą w Sali D6- Centrum Edukacji Języków.  Uczestnikom życzymy  powodzenia w nauce.