XXVII Ogólnopolski Festiwal „ Piosenka Białoruska 2020”

20 lutego 2020 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się Koncert Galowy XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenka Białoruska 2020. Eliminacje centralne festiwalu rozpoczęły się 16.02. w których uczestniczyli artyści z całego województwa podlaskiego. Najlepsi wystąpili w Koncercie Galowym. Wśród  licznie przybyłych na koncert gości obecni byli : JE Ambasador Białorusi w Polsce, Konsul Generalny RB w Białymstoku, Wojewoda Podlaski, Wicemarszałek Woj. Podlaskiego, Duchowni ,Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i Prezes Oddziału Podlaskiego Witalis Kuryłowicz, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych.  Organizatorem konkursu, jak co roku, było Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Białymstoku. W tym roku w sali filharmonii przy Podleśnej wystąpiło aż 81 tzw. jednostek wykonawczych (czyli zespołów i indywidualnych śpiewaków, którzy występują w różnych konfiguracjach osobowych), co oznacza około 500 artystów. Zmagania podzielono na dwie tury,  a białoruskie pieśni przed licznie zgromadzoną publicznością wykonało   więcej artystów niż przed rokiem. Festiwal i wszystkie  organizowane inicjatywy kulturalne  służą zachowaniu i rozwojowi kultury białoruskiej w Polsce. Jest to   działalność na rzecz białoruskiej mniejszości narodowej, która  mieszka w północno-wschodnim zakątku Polski  i zachowuje swoją kulturę narodową po to, by przekazywać ją młodym pokoleniom. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód współpracując z Białoruskim  Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym wspiera festiwal od  kilku lat. Organizatorom i osobiście Panu Przewodniczącemu Janowi Syczewskiemu serdecznie gratulujemy.