Eliminacje Regionalne VII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German

Uprzejmie informujemy, że Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przy współpracy z  Uniwersytetem Białostockim, Zarządem Krajowym Ligi Kobiet Polskich oraz Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku  jest organizatorem „ Eliminacji Regionalnych  – VII  Międzynarodowego Festiwalu Piosenki- Anna German”. Eliminacje Regionalne odbędą się dnia  13.06.2020 r. w Białymstoku.

Udział w eliminacjach należy zgłosić najpóźniej do 10.05.2020 r.

W Festiwalu w kategorii konkursowej mogą brać udział osoby w wieku 18-28 lat / 18 lat musi być w pełni ukończone w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego, a 28 lat ukończone w dowolnym miesiącu roku kalendarzowego 2020 r. , zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego i posiadać obywatelstwo polskie. Laureat/ka pierwszego miejsca Eliminacjach Regionalnych zakwalifikuje się do Finału Krajowego Festiwalu.

W Festiwalu w kategorii pozakonkursowej uczestnikami mogą być osoby nie spełniające kryteriów podanych wyżej / mogą to być osoby bez kryterium wiekowego, nie posiadające  polskiego obywatelstwa oraz mieszkające poza województwem podlaskim.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych tj. Regulamin Eliminacji oraz Formularz Zgłoszeniowy zostaną przesłane na podany adres e-mailowy potencjalnego uczestnika. /adres e-mailowy osoby zainteresowanej należy przesłać na e-mail: annagermanfestiwal@gmail.com ; swpw.bialystok@wp.pl /

Informacji udzielamy również telefonicznie – numery telefonów:  60290633; 505171688.