14. zebranie Zarządu Krajowego SWP-W

19 października pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. Po przyjęciu protokołu z 13. zebrania i porządku obrad, odbyła się […]