III Międzynarodowa Konferencja – Sokołowsko

Głównym organizatorem konferencji, która odbyła się w dniach 24-25 lipca 2015 r. był Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we Wrocławiu, przy współudziale Rosyjskiej Chrześcijańskiej Akademii Humanitarnej z Sankt Petersburga. Wśród gości znaleźli się m.in.: Dominik Kłosowski- wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Ksiądz Mitrat Eugeniusz Cebulski – Proboszcz Parafii Świętych Cyryla i Metodego Cerkwi Prawosławnej we Wrocławiu, Wiesław Zalas- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mieroszów, Anna Radziukiewicz – zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Przegląd Prawosławny”, Anna Larina-Dzimira- Dyrektor Ekumenicznego Ośrodka Spotkań Integracyjnych w Sokołowsku.
Zgodnie z programem, przedstawionych zostało 8 referatów nawiązujących do tematu przewodniego konferencji tj. „Totalitaryzm w faszystowskich Niemczech i Rosji Radzieckiej. Wodzowie i narody – różnice i podobieństwa. Analiza kulturologiczna.” W dyskusji poruszono tematy nie tylko historyczno-polityczne, ale także kulturowe, filozoficzne i aspekty teologiczne. W tym duchu były poruszone sprawy o których się nie mówi, o sytuacji w Polsce w kontekście katastrofy kulturowej w Niemczech i Rosji. W najbliższym czasie zostanie wydana publikacja pokonferencyjna, zawierająca wystąpienia poszczególnych prelegentów.
Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi i studenci Rosyjskiej Chrześcijańskiej Akademii Humanitarnej z Sankt Petersburga, członkowie Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SWP-W we Wrocławiu, przedstawiciele samorządu Województwa Dolnośląskiego, duchowni prawosławni, goście EOSI. Podczas konferencji został przedstawiony wideomontaż filmów dokumentalnych: Stalin i Hitler dwie drogi donikąd.
Po zakończonych obradach uczestnicy konferencji spotkali się z młodzieżą prawosławną przebywająca w EOSI (Ekumenicznym Ośrodku Spotkań Integracyjnych), zwiedzali Sokołowsko i okolice, a wieczorem wspólnie śpiewali piosenki przy ognisku.
Uczestnicy wysoko ocenili obrady konferencji i jej praktyczną przydatność. Konferencja zakończyła się deklaracją organizacji kolejnej jej edycji w przyszłym roku.