Z dalekiego Kazachstanu na mogiłę Brata

22 lipca 2015 r. Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll spotkał się z przebywającym w Warszawie Panem Szałabajevem Abyłkastymem z Pawłodaru. Pan Szałabajev przybył do Warszawy na mogiłę poległego w 1944 roku Brata Szałabajeva Nurkena, który poległ w dniu 10.10.1944 roku pod Warszawą w miejscowości Czarna Struga gm. Marki podczas walk z okupantem hitlerowskim i pochowany został na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Dzięki staraniom Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej z Prezesem Piotrem Guzowskim na czele i Związku Polaków w Kazachstanie na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich ustawiona została pamiątkowa płyta (kwatera 205). Tekst na płycie zapisano w języku kazachskim i polskim. W czasie spotkania Pan Szałabajev Abyłkastym wyraził ogromną wdzięczność i podziękowanie za pomoc w czasie wizyty w Polsce oraz za działania Stowarzyszenia na rzecz ochrony miejsc pamięci po II wojnie. W spotkaniu uczestniczyli: Córka Pana Szałabajeva Gulżamila – Instruktor na Uniwersytecie Nazarbajeva w Astanie oraz Tadeusz Nemedynski – Wiceprezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.