II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej

Katedra Rusycystyki w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zaprasza do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej” w dniach 12–13 maja 2022 roku.

Obrady będą dotyczyły następujących zagadnień:
1. Historia i współczesność w badaniach literaturoznawczych.
2. Badania porównawcze w lingwistyce, kulturoznawstwie i komunikacji interkulturowej.
3. Tradycje i nowe tendencje w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.
Planowana jest również sekcja studencka i sekcja posterowa.

Języki robocze konferencji – rosyjski, polski, angielski. Czas wystąpienia plenarnego–20 minut, referatu w sekcji – 15 minut.
Formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie www.interru.ur.edu.pl należy przesłać do 31.01.2022 r. lub jako załącznik na adres interru@ur.edu.pl.

Ważne terminy:
31.01.2022 – nadsyłanie zgłoszeń do udziału w konferencji
15.02.2022 – informacja od organizatorów o włączeniu referatu do programu konferencji
28.02.2022 – wniesienie opłaty konferencyjnej
30.04.2022 – nadsyłanie artykułów do publikacji

Komitet naukowy konferencji:

prof. Lilit Brutian (Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Armenia)

prof. dr hab. Ewa Komorowska (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

prof. Zdeňka Nedomová (Uniwersytet Ostrawski, Czechy)

prof. Elena Vojceva (Odeski Uniwersytet narodowy im. I. Miecznikowa, Ukraina)

prof. dr hab. Kazimierz Prus (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

dr hab. prof. UR Dorota Chudyk (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

dr hab. prof. UR Ewa Dźwierzyńska (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

dr hab. prof. UR Artur Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Anna Rudyk – przewodnicząca

dr Katarzyna Buczek – sekretarz

dr Maria Kossakowska-Maras – sekretarz

dr Małgorzata Dziedzic

dr Maria Puk

Szczegóły:
www.interru.ur.edu.pl

Kontakt:
interru@ur.edu.pl