Kolejna konferencja na Marszałkowskiej

Na Marszałkowskiej w ramach cyklu spotkań dotyczących problematyki państw postradzieckich, będącego wspólną inicjatywą Rady Naukowej SWP-W, Katedry Studiów Wschodnich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyła się V Międzynarodowa Debata Naukowa Karabach w „tyglu” geopolitycznych uwarunkowań. Implikacje dla bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego. W obradach, w formule okrągłego stołu, udział wzięli naukowcy i praktycy z Polski i Azerbejdżanu, m.in. Pan Sadiq Babayev – Pierwszy Sekretarz Ambasady Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej, Pan mgr Józef Bryll Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Pan dr Fariz Ismailzade – Prorektor ds. zewnętrznych, rządowych i studenckich ADA University (Baku, Azerbejdżan), Pan prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki Kierownik Katedry Studiów Wschodnich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pan dr Ilgar Niftaliyev Kierownik Katedry Historii Azerbejdżanu Okresu Radzieckiego Instytutu Historii Azerbejdżańskiej Narodowej Akademii Nauk. Pozostałymi uczestnikami byli profesorowie: Pani Danuta Chmielowska z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Pani Kinga Machowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Pani Alicja Stępień-Kuczyńska z Uniwersytetu Łódzkiego, Pan Włodzimierz Fehler z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Pani Iryna Pavlenko z Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorzy: Pan Paweł Stawarz Sekretarz Rady Naukowej SWP-W i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Debaty (moderator Debaty), Pani Nargiz Akhundova członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Koordynator Centrum Studiów Azerbejdżańskich Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (moderator Debaty), Pan Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Pan Jeyhun Rzayev z ADA University oraz Pani lic. Karina Leszczyńska z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Debatę otworzył Kierownik Katedry Studiów Wschodnich WNPiSM UW. Następnie swoje stanowisko odnośnie konfliktu w Karabachu zaprezentował przedstawiciel Ambasady RA w Polsce. Wprowadzenia do dyskusji w formule tzw. „okrągłego stołu” oraz przedstawienia idei cyklu seminariów, działalności Rady Naukowej SWP-W i zaproszenia do nadsyłania artykułów do planowanej publikacji dotyczącej problematyki Debaty i innych form współpracy dokonali moderatorzy Seminarium. Wystąpienia panelistów zapoczątkował Prorektor ADA University, który odniósł się do perspektywy pokoju pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią. Uczestnicy obrad poruszyli także m.in. kwestię: przyczyn konfliktu w Karabachu i konsekwencji dla relacji między Azerbejdżanem, a Armenią; polityki Zachodu, Turcji i Federacji Rosyjskiej względem omawianego regionu; możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji na tym terytorium i jej konsekwencji dla bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego oraz praw człowieka w konflikcie o Karabach. 

Debata była okazją do zniwelowania deficytu wymiany informacji pomiędzy środowiskami: polskich i azerbejdżańskich naukowców i praktyków, dotyczących problematyki Karabachu, co podkreślili doktorzy: Szymon Kardaś oraz Jeyhun Rzayev. 

Na zakończenie dr Paweł Stawarz dziękując uczestnikom za udział w Seminarium, ponowił zaproszenie do nadsyłania artykułów, które będą opublikowane w przyszłym roku w formie monografii naukowej lub numeru tematycznego czasopisma naukowego „Studia Wschodnioeuropejskie”.