Eliminacje Regionalne VII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German

Uprzejmie informujemy, że Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przy współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, Zarządem Krajowym Ligi Kobiet Polskich oraz Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku jest organizatorem Eliminacji Regionalnych VII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German. Eliminacje Regionalne odbędą się 17.10.2020 r. w Białymstoku.

Udział w eliminacjach należy zgłosić najpóźniej do 17.09.2020 r.

W Festiwalu w kategorii konkursowej mogą wziąć udział osoby w wieku 18-28 lat. 18 lat musi być w pełni ukończone w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego, a 28 lat ukończone w dowolnym miesiącu roku kalendarzowego 2020 r. Zgłoszona osoba powinna zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego i posiadać obywatelstwo polskie. Laureat/-ka pierwszego miejsca w Eliminacjach Regionalnych zakwalifikuje się do Finału Krajowego Festiwalu.

W Festiwalu w kategorii pozakonkursowej uczestnikami mogą być osoby niespełniające kryteriów podanych wyżej. Mogą to być osoby bez kryterium wiekowego,  nieposiadające  polskiego obywatelstwa oraz mieszkające poza województwem podlaskim.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych tj. regulamin eliminacji oraz formularz zgłoszeniowy zostaną przesłane na podany adres e-mail przez potencjalnego uczestnika. Można je również pobrać w linkach poniżej.

Adres e-mail osoby zainteresowanej należy przesłać na email: annagermanfestiwal@gmail.comswpw.bialystok@wp.pl.

Informacji o eliminacjach udzielamy również telefonicznie – numery telefonów: 660290633; 505171688.

Koordynator projektu Regionalne Eliminacje VII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German – Agnieszka Nazaruk-Zdanuczyk

Serdecznie  zapraszamy                                                                     Organizatorzy