Dzień Niepodległości Republiki Białoruś

01 lipca br. na zaproszenie  Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej JE Pana Władimira Czuszewa Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i Prezes Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W – Konsul Honorowy Republiki Białoruś w Katowicach  Marek Rasiński uczestniczyli w przyjęciu wydanym z okazji Dnia Niepodległości.  Na uroczystość przybyli: Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki , przedstawiciele Rządu RP: Podsekretarz Stanu w MSZ Maciej Lang, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Jacek Osuch, Przewodniczący Polsko – Białoruskiej Grupy Parlamentarnej Mieczysław Baszko, przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, mniejszości narodowej
i diaspory, przedsiębiorcy, naukowcy i członkowie organizacji pozarządowych. Zebranych powitał Pan Ambasador, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie współpracy z Polską oraz działania na rzecz bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Otwarta również została wystawa fotograficzna ”Moja Białoruś” prezentująca obiekty narodowego dziedzictwa  historyczno – kulturalnego.
Z okazji Święta Narodowego Naszemu Sąsiadowi Białorusi życzymy powodzenia i dalszych sukcesów.