Nowa publikacja „Ze Wschodu i o Wschodzie”

Ukazało się kolejne wydanie biuletynu informacyjnego „Ze Wschodu i o Wschodzie”, obejmujące wraz z poprzednimi edycjami minione 28 lat działalności Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód oraz współpracę Województwa Opolskiego z partnerami zagranicznymi. Dotychczasowa działalność w tak szerokim zakresie możliwa była dzięki współpracy Oddziału z Departamentem Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki i Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz finansowaniu i współfinansowaniu niektórych przedsięwzięć przez Samorząd Województwa Opolskiego. W publikacji dominuje tematyka współpracy międzynarodowej, w tym współpracy z krajami na wschód od Bugu. Opolski Oddział składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i organizacjom, z którymi współpracował przy realizacji około 40 przedsięwzięć i serdecznie zaprasza do dalszej współpracy. Biuletyn można pobrać klikając poniższy link.