78 rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf

17 marca 2023 r. w Łambinowicach przedstawiciele Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf, w czasie których […]