78 rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf

17 marca 2023 r. w Łambinowicach przedstawiciele Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf, w czasie których prezes oddziału opolskiego, Daria Ogon, złożyła kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych. W latach II wojny światowej przez kompleks obozów jenieckich w ówczesnym Lamsdorf (dziś Łambinowice) przeszło ok. 300 tys. żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej. Z tej grupy pobytu w stalagu nie przeżyło ok. 40 tys., głównie jeńców z Armii Czerwonej.


Uroczystości, organizowane przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, odbywały się pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Wśród uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego: Ambasador Republiki Serbii w Polsce Nebojša Košutić, Konsul Generalna Francji Anne Schmidt-Riou, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Martin Kremer oraz Konsul Honorowa Ukrainy Irena Pordzik, a także przedstawiciele urzędów centralnych, władz wojewódzkich, samorządów, służb mundurowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i placówek oświatowych.

Przedstawiciele SWPW zaangażowali się w przyjęcie szczególnej grupy gości – rodzin jeńców przetrzymywanych w czasie II wojny światowej w stalagach Lamsdorf. Prezes oddziału Daria Ogon oraz członek Prezydium Zarządu oddziału Michał Jakubik towarzyszyli w czasie pobytu w Łambinowicach Vażji Tordiji – synowi Szalika Tordiji – pochodzącego z Gruzji żołnierza armii radzieckiej, który w listopadzie 1944 r. zmarł w Stalagu 344 Lamsdorf. Vażja Tordija, dziś konstruktor lotniczy kierujący Tbiliskimi Zakładami Lotniczymi, poszukując śladów zaginionego w czasie wojny ojca, trafił w roku 2017 do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, gdzie odnalazł informacje na temat jego pobytu w obozie jenieckim, śmierci i miejsca pochówku. Od tego czasu współpracuje z Muzeum i regularnie odwiedza Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach.