Nauryz na Marszałkowskiej

23 marca br. Polsko -Kazachstańska Izba Handlowo -Przemysłowa przy udziale Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód zorganizowała obchody Święta Wiosny -Nauryz. Zaproszonych gości powitał Prezes Izby Piotr […]

Prezentacja dokumentów

W dniu 17 marca odbyła się prezentacja zbioru dokumentów i materiałów archiwalnych „Polscy osadnicy specjalni w regionie Północnego Kazachstanu (1936-1955). (Ałmaty: LLP „Litera-M”, 2022. – […]