Spotkanie panelowe w Domu Przyjaźni

10 kwietnia w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska  Wschód na Marszałkowskiej 115 miało miejsce spotkanie uczonych specjalistów z dziedzin: historii, politologii, socjologii, prawa, kultury, wojskowości i dyplomacji. Był to panel, w którym uczestnicy podzielili się swoim stanowiskiem o przyczynach i skutkach wojny Rosji przeciw Ukrainie, oraz zagrożeniom dla porządku międzynarodowego w świecie. Wprowadzeniem do rozmowy była książka profesorów Andrzeja Małkiewicza i Piotra Szymańca pod tytułem  „Wojna Nowego wieku. Agresja Rosji przeciw Ukrainie 2022-2023”. Autorzy książki inicjując dyskusję wyrazili pogląd, że treść ich pracy nie sugeruje rozwiązań, których oczekują czytelnicy a jedynie opisuje możliwe obiektywnie, w miarę obiektywnych źródeł, działania zbrojne obrońców i agresorów oraz przyczyny wojny.

Rozmówcy wypowiadali swoje refleksje o sytuacji  na wojnie i udziale państw w tym konflikcie. Współorganizator panelu: redakcja periodyku „Res Humana” zamierza w majowym wydaniu zamieścić artykuł poświęcony dyskusji panelowej.  Z recenzją publikacji można zapoznać się na stronie www.swpw.eu w zakładce  „Warto przeczytać”. Zachęcamy także do przeczytania w/w książki.