Rozmowy o aktualnych i ważnych sprawach

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód organizuje cyklicznie spotkania, na których uczestnicy rozmawiają o aktualnych sprawach dotyczących nas Polaków a wynikających z sytuacji międzynarodowej. Jest to działanie podjęte w nowej kadencji z inicjatywy Prezesa Oddziału Ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra, znakomicie wpisujące się w realizację programu przyjętego na XXI Kongresie. Niedawno tematem rozmowy była wojna za wschodnią granicą, blisko Lublina, na Ukrainie. Tak bliskie sąsiedztwo z krajem maltretowanym wojną wpływa na społeczeństwo lubelskie i wyzwala obawy o ich bezpieczeństwo. 17 kwietnia  2024 roku w Domu Polonii,  z inicjatywy  oddziału naszego Stowarzyszenia z udziałem prezesa i wiceprezesa SWP-W Józefa Brylla i  Zdzisława Jacaszka została zorganizowana multimedialna prezentacja na temat „Wojna w strefie Gazy i co dalej”, którą przedstawił dziennikarz lubelski Pan Stanisław Kusiak. Obrazami zgromadzonymi z wielu ważnych, światowych, opiniotwórczych stacji telewizyjnych prezenter przedstawił tragedie ludności cywilnej, niewinnych ofiar etnicznego konfliktu, torturowania, gwałtów, bestialskiego zabijania, specjalnego głodzenia, zdziczenia. To przecież mieszkańcy terenów dziś nazwanych Biskim Wschodem żyli obok siebie w bliskim sąsiedztwie choć nie zawsze w spokoju, ale nie tak jak obecnie, w okowach śmierci i upodlenia. Przedstawiony przekaz przez redaktora Stanisława Kusiaka jest tak poruszający, że nawet odpornemu psychicznie człowiekowi nie dało się uniknąć emocji. Konstatując autor starał się dodać trochę optymizmu w sposobie rozwiązania tego zapętlenia.

Te pouczające spotkania pozwalają uczestnikom na głębsze poznanie  problemów otaczającego nas świata i potwierdzają potrzebę realizacji tej inicjatywy nie tylko przez oddział SWP-W w Lublinie.