Dąb Pamięci aspiranta Piotra Załęskiego

Na zaproszenie organizatorów delegacja Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z prezesem Stowarzyszenia Józefem Bryllem i Prezesem Oddziału Mazowieckiego Ryszardem Tomalakiem w dniu 3 kwietnia br. uczestniczyła w uroczystym apelu z okazji posadzenia Dębu Pamięci oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej aspiranta Piotra Załęskiego Funkcjonariusza Policji Państwowej, który został zamordowany przez NKWD w Twerze w 1940 roku. Organizatorami uroczystości byli: Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie Pani Marlena Pustoła, która powitała zaproszonych gości, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski, który przybliżył zebranym gościom historię zbrodni katyńskiej oraz  Czesław Gągol prezes  Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, który wygłosił  laudację o aspirancie Piotrze Załęskim. Głos zabrali także: Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, i ociec Rafał Roszer,  którzy zgodnie podkreślali słuszność idei sadzenia dębów upamiętniających pomordowanych Polaków w Katyniu i Twerze. Głównym punktem wydarzenia było wspólne posadzenie Dębu Pamięci oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej, złożenia kwiatów oraz zapalenia zniczy przez gości honorowych oraz organizatorów uroczystości. Dąb oraz tablicę poświęcił kapelan mińskiej Policji, ks. pułkownik Adam Prus. W apelu udział wzięli uczniowie klas policyjnych z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Mińsku Mazowieckim, Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach,, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, klasa mundurowa z I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Dębem Wielkim, klasa o profilu pożarniczo– ratowniczym wraz z klasą technikum w zawodzie technik leśnik z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim oraz Rodzina aspiranta Piotra Załęskiego.  W trakcie uroczystości Barbara Rumak – uczennica Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie, wykonała utwór „Modlitwa Katyńska”. Serdecznie gratulujemy organizatorom zorganizowania tej patriotycznej uroczystości.