Międzynarodowy Konkurs w Wodzisławiu Śląskim

W piątek, 5 kwietnia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w  Wodzisławiu Śląskim odbył się finał VI edycji Międzynarodowego Konkursu LinquaART.eu pod hasłem „Przysłowia – mądrością narodów. Pokaż światu swój kraj”.
W konkursie  udział wzięli   uczniowie w wieku 13-16 lat, którzy rywalizowali w trzech kategoriach językowych: angielskim, rosyjskim i niemieckim. Zadanie konkursowe polegało na wyborze przysłowia, które najbardziej charakteryzuje kraj uczestnika oraz artystycznym przedstawieniu jego treści i przesłania. Uczestnicy musieli również opracować krótki tekst uzasadniający wybór swojego przysłowia.
W wydarzeniu oprócz uczniów z całej Polski  (m.in. z Łodzi, Bierunia, Rudy Śląskiej oraz szkół powiatu wodzisławskiego.) wzięli udział goście z różnych stron świata: m.in.  z Litwy, Mołdawii, Grecji, Węgier, Słowacji, Bułgarii, Kazachstanu, Gruzji. Wśród zaproszonych gości był także prezes Oddziału Śląskiego SWP-W Marek   Rosiński.   Laureaci (27 osób) i ich nauczyciele otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz wycieczkę objazdową po Górnym Śląsku. W ramach 4-dniowego pobytu gości zagranicznych odbyły się liczne warsztaty językowo-kulturowe.” Organizatorami tego znakomitego projektu  byli: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim, Wydziałem Humanistycznym, Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, centralą i oddziałem w Katowicach, Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Szkołą Podstawową nr 40 w Rudzie Śląskiej. Patronat przyjęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego, dr Jan Olbrycht, Starosta Wodzisławski, Leszek Bizoń i Prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca.  Wsparcia  finansowego imprezie udzielił Odział  Śląski i Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód.

Organizatorom  serdecznie  gratulujemy.