Wiwat Maj! Piękny Maj!

„Witaj majowa jutrzenko”, „Mazurek 3 Maja”, czy „Trzeci Maj Litwina”, to niektóre tytuły pieśni śpiewanej od Powstania Listopadowego przez Polaków dla uczczenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji państwa europejskiego, nie nadanej przez obcego monarchę. Był jak na tamte czasy dojrzały, demokratyczny akt państwowy pod nazwą Uchwały Rządowej, mający służyć tworzeniu praw do naprawy Rzeczypospolitej. Mottem przyświecającym prowadzone debaty nad reformami państwa było: „aby wszyscy obywatele mogli żyć dobrze i szczęśliwie, aby wszyscy rośli godnością i pożytkami, aby wszyscy wiedli żywot spokojny i cichy”. Z taką wizją naprawy państwa zawarta została w Konstytucji 3 Maja, która na zawsze weszła do świadomości narodowej.

Jako, że w tamtych czasach dzisiejsi nasi wschodni sąsiedzi byli obywatelami tamtego państwa: Rzeczypospolitej, to 3 Maja jest naszym wspólnym Świętem.

Życzmy zatem sobie, aby Święto to nas tylko łączyło jako dobrych sąsiadów w spokoju i pokoju.