Książka „Rok 1917 w Rosji”

Przy wsparciu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód została wydana kolejna książka. Przedstawiona Czytelnikowi publikacja zatytułowana „Rok 1917 w Rosji: carat – rewolucja – nowa rzeczywistość”, wpisuje się […]