Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Mieroszowie

30 marca 2019 r. w Mieroszowskim Centrum Kultury po raz kolejny odbędzie Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i   Młodzieżowej. W tegorocznej edycji festiwalu   wystąpią zespoły              z Czech, Polski i Ukrainy. Organizatorami Festiwalu jest Gmina Mieroszów, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa.  Od trzech lat Odział Wałbrzyski Stowarzyszenia jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia, w tym roku objął opieką zespoły z Ukrainy.