Konferencja język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ UR serdecznie zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej, która odbędzie się w dniach 16-17.05.2019 r. w Rzeszowie. Obrady konferencyjne skupione będą wokół następujących zagadnień: Historia i współczesność w badaniach literaturoznawczych. Badania porównawcze w lingwistyce, kulturologii i komunikacji interkulturowej. Tradycje i nowe tendencje w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.

W ramach konferencji będzie działać również oddzielna sekcja studencka.
Języki robocze konferencji – rosyjski, polski, angielski

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 31.12.2018 na adres e-mail: konferencjaifr@ur.edu.pl

Ważne terminy:
31.12.2018 – wysłanie zgłoszenia do udziału w konferencji
15.01.2019 – informacja od organizatorów o przyjęciu referatu
31.01.2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej
szczegóły:
http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/katedra-filologii-rosyjskiej/konferencja