Książka „Rok 1917 w Rosji”

Przy wsparciu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód została wydana kolejna książka. Przedstawiona Czytelnikowi publikacja zatytułowana „Rok 1917 w Rosji: carat – rewolucja – nowa rzeczywistość”, wpisuje się w jubileuszowe inicjatywy wydawnicze , jakie ukazały się w Polsce w roku 2017, zawiera studia o charakterze historycznym, kulturologicznym, filozoficznym i prawnym. Wspólny wysiłek autorów polskich i rosyjskich służy nie tylko nauce, lecz także i wzajemnemu zrozumieniu, tak bardzo przecież potrzebnemu w dzisiejszych, jakże złych stosunkach polsko-rosyjskich. W publikacji poruszono wiele wątków, które podzielone zostały na działy: historia, prawo, kultura oraz filozofia i polityka.