Rosjanie śpiewają po polsku

W Swietłogorsku (obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) odbył się XII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej z udziałem 14 wykonawców (zespołów i solistów). Język polski brzmiał […]

Kontynuujemy współpracę

Ławra Kijowsko – Peczerska to święte miejsce dla Ukraińców. Jest to najważniejszy i najstarszy klasztor prawosławny na dawnej Rusi Kijowskiej. Tam spisywano pierwsze kroniki, będące […]

XII Międzynarodowy Obóz Archeologiczny

W sierpniu każdego roku od dwunastu lat, w Koninie mają miejsce spotkania młodych archeologów z Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy.  Studenci wydziałów historycznych uniwersytetów w […]