Kontynuujemy współpracę

Ławra Kijowsko – Peczerska to święte miejsce dla Ukraińców. Jest to najważniejszy i najstarszy klasztor prawosławny na dawnej Rusi Kijowskiej. Tam spisywano pierwsze kroniki, będące fundamentem historiografii narodowej Ukrainy. Obecnie w zabudowaniach klasztornych mieści się muzeum: Narodowy Kijowsko – Peczerski  Rezerwat Historyczno – Kulturalny, gromadzący najcenniejsze zabytki historii i kultury Ukrainy. Stąd, też wielu młodych Polaków, interesujących się historią i kulturą naszych wschodnich sąsiadów potrzebuje pomocy w dotarciu do zgromadzonych tam  materiałów. Nasze Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, organizując kontakty naukowe, czy uczestnictwo w konferencjach naukowych i publikowanie prac. W celu uzgodnienia dalszej, obustronnie korzystnej współpracy, Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Zdzisław Jacaszek spotkał się z Sergijem Putilinem, Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju Narodowego Kijowsko – Peczerskiego Rezerwatu Historyczno  – Kulturalnego. Uzgodniono treść porozumienia obejmującego dalszy zakres  i formy współpracy.  Owocną była rozmowa z Episkopem Wyszgorodzkim i Podolskim, Wołodimirem i ks. Dmitro Karanem, proboszczem Cerkwi Pokrowskiej w Kijowie. Ksiądz Dmitro współpracuje z naszym Stowarzyszeniem przy renowacji Cmentarza Wojennego w Strzałkowie, mając osobistą zgodę Episkopatu.