Konferencja sprawozdawcza z prac XII Międzynarodowego Obozu Archeologicznego RĘKAWCZYN 2018

Obozy archeologiczne organizowane przez Muzeum Okręgowe w Koninie i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód mają w swojej tradycji przeprowadzenie  konferencji podsumowującej każdego roku wyniki  prac badawczych.   Na konferencję zapraszani są oprócz przedstawicieli władz samorządowych i  mieszkańcy okolic.  Orchowo, a właściwie wieś Słowikowo już trzy lata gościła międzynarodową   „ brać archeologiczną”.  Pobyt młodych sąsiadów z za Bugu początkowo budził ciekawość. Ale, już po drugim ich przyjeździe stali się swoimi. Nawet, do tego stopnia, że sąsiadki upiekły dla nich placek ze śliwkami. W takiej to atmosferze pracowali studenci z Briańska, Kijowa i Mińska wraz ze swoimi nauczycielami i kolegami z Polski. Przychylność gospodarzy pól na, których prowadzono poszukiwania sprawiła,  że dotrzymano zaplanowanych terminów i swobodnie można było pracować. Zaś gospodarze Gminy  Orchowo; Wójt Pan Jacek Misztal, Przewodniczący Rady Gminy  Pan Władysław Jakubowski  i Sekretarz Pan Grzegorz Matkowski osobiście dokładali starań aby wszystko sprawnie przebiegało. Uczestnicy mimo nadmiernie „dobrej pogody”- ponad 30 st. C  pracowali na wykopaliskach z wielkim zaangażowaniem i satysfakcją.  Osiągnięto zamierzone cele kończąc rozpoczęte w ubiegłym roku stanowisko i odkryto ciekawe ślady, ważne,  nowe dla historii tego miejsca. Młodzi przyszli badacze historii mieli możliwość zdobycia wiedzy o „rzemiośle archeologa” i jego odpowiedzialności przed nauką. Zdobyty przez nich materiał został przekazany do Muzeum Okręgowe w Koninie, a także do dalszych badań palinologom i antropologom.

16 sierpnia  uczestnicy  obozu zdali sprawozdanie ze swoich prac na konferencji, która obyła się w kościele parafialnym w Orchowie. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli:  Wójt Gminy Orchowo Jacek Misztal, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski,  Sekretarz Gminy Grzegorz Matkowski, Proboszcz ks. Mariusz Koronowski i organizatorzy: zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Koninie Katarzyna Schellner, archeolog Muzeum  Krzysztof Gorczyca i Wiceprezes SWPW Zdzisław Jacaszek poinformowano o wynikach prac i zaproponowano ich kontynuację w roku przyszłym . Organizatorzy i uczestnicy złożyli wszystkim zaangażowanym w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia serdeczne podziękowania oraz postanowili poinformować o   wykonanej  pracy przyszłe pokolenia  zakopując w odnalezionej krypcie stosowny dokument „ ad futuram rei memoriam”.