XII Międzynarodowy Obóz Archeologiczny

W sierpniu każdego roku od dwunastu lat, w Koninie mają miejsce spotkania młodych archeologów z Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy.  Studenci wydziałów historycznych uniwersytetów w Poznaniu, Mińsku, Briańsku i Kijowie, wraz ze swoimi nauczycielami przyjeżdżają jako wolontariusz pracować na wykopaliskach, odbywając swoje praktyki zawodowe. Obóz organizuje Muzeum Okręgowe w Koninie wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód i samorządami lokalnymi, na których terenie są prowadzone prace badawcze. W tym roku gospodarzami po raz trzeci jest gmina Orchowo w powiecie słupeckim.  Dlaczego po raz trzeci? Otóż, z początku podjęto się tej pracy, dlatego, aby uporządkować pole rolnikowi wyorującemu od dłuższego czasu szczątki ludzkie z cmentarza   znajdującego się wcześniej na tym miejscu. Ziemia, jak to ziemia ma swoje tajemnice. Nie wszystko chce wydać. Trzeba się postarać, aby je odkryć. I stąd młodzi pasjonaci postanowili kontynuować prace, a motywacją były także znalezione wcześniej przedmioty. Tegoroczny obóz trwać będzie do 19 sierpnia. Cieszy się dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców, ciekawych swojej historii.

http://www.wfeh.pl/