Studenci z Rosji w Domu Przyjaźni

Na miesięcznym stażu naukowym, na Uniwersytecie Warszawskim przebywała 10 osobowa grupa studentów z Południowego, Państwowego, Federalnego Uniwersytetu w Rostowie n/ Donem F.R. Byli to studenci […]

II Zebranie Zarządu Krajowego

21 grudnia pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się 2 zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. Po przyjęciu protokołu z 1. zebrania zatwierdzony został porządek obrad, w […]