Studenci z Rosji w Domu Przyjaźni

Na miesięcznym stażu naukowym, na Uniwersytecie Warszawskim przebywała 10 osobowa grupa studentów z Południowego, Państwowego, Federalnego Uniwersytetu w Rostowie n/ Donem F.R. Byli to studenci z Wydziałów: Historii, Prawa, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, którzy wygrali Konkurs ogłoszony przez Rektora, na opracowanie monografii poświęconej roli polskich uczonych w organizacji i pierwszych latach funkcjonowania tej Uczelni (1915-1920) oraz losom polskich absolwentów Uniwersytetu z lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku. Uniwersytet w Rostowie powstał w rezultacie realizacji ukazu carskiego na mocy którego w 1915r. Uniwersytet Warszawski został przeniesiony do Rostowa. Wraz z nim do Rostowa wyjechała liczna grupa polskich uczonych i wykładowców.

22 grudnia br. rosyjscy studenci gościli w „Domu Przyjaźni”, gdzie spotkali się z J. Bryllem i J. Smolińskim. Zostali poinformowani o pracy SWP-W, SWP-R i Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji na rzecz rozwijania kontaktów z rosyjskimi partnerami w dziedzinie nauki i kultury oraz współpracy studenckich Klubów i Kół naukowych z obu państw. Delegacji wręczone zostały książki autorstwa dr. G. Wiśniewskiego poświęcone relacjom polsko -rosyjskim.
Spotkanie przebiegło w ciepłej i rzeczowej atmosferze. Rosyjscy studenci podkreślali bardzo życzliwe ich przyjęcie na UW, dobrą organizację stażu naukowego i pełen dostęp do materiałów źródłowych i archiwalnych.