Międzynarodowe Forum Literackie

Od 24 do 26 listopada w Opolu rozmawiano o twórczości literackiej w czasach globalizacji. W Międzynarodowym Forum Literackim „Twórczość literacka w dobie globalizacji jako przestrzeń […]