Międzynarodowe Forum Literackie

Od 24 do 26 listopada w Opolu rozmawiano o twórczości literackiej w czasach globalizacji. W Międzynarodowym Forum Literackim „Twórczość literacka w dobie globalizacji jako przestrzeń dialogu i współpracy międzynarodowej” oraz w XXVII edycji Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu „Bliżej gwiazd i bliżej ludzi” wzięli udział przedstawiciele środowisk twórczych i kulturalnych z Polski, Czech, Białorusi, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Węgier i Chin.

W czwartek (24.11) uczestnicy Forum spotkali się w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego z Andrzejem Bułą – Marszałkiem Województwa Opolskiego, Józefem Bryllem – Prezesem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i z prof. dr. hab. Stanisławem Nicieją – długoletnim rektorem Uniwersytetu Opolskiego, kreatorem i kustoszem Wzgórza Uniwersyteckiego. Wysłuchali jego referatu o historii Uniwersytetu Opolskiego oraz zwiedzili wystawę pomników wybitnych ludzi nauki i kultury. Pod pomnikiem Jana Edmunda Osmańczyka złożyli kwiaty.

Oficjalne otwarcie imprezy, którą zaszczycił swoją obecnością Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i przedstawiciele władz województwa opolskiego, odbyło się w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II. Wykład inaugurujący pt.: „Twórczość literacka w dobie globalizacji jako przestrzeń dialogu i współpracy międzynarodowej” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Gajda z Uniwersytetu Opolskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Później goście wysłuchali recytację wierszy napisanych przez uczennice szkoły i obejrzeli program przygotowany przez uczniów liceum. Na zakończenie zagraniczni uczestnicy wystąpili z próbkami swojej twórczości. W czasie inauguracji Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego wręczył medale Mickiewicz-Puszkin dla: Aleksandra Iszczuka, Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu. Za innowacyjny i twórczy wkład w rozwój edukacji na Opolszczyźnie, sukcesy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej oraz animację kultury Wschodu i Zachodu. Romualda Mieczkowskiego, poety, publicysty, redaktora naczelnego kwartalnika „Znad Wilii”. Za wybitne osiągniecia w animacji kultury, twórczości literackiej i wydawniczej w Polsce i na Litwie. Teresy Nietykszy, Prezesa Związku Literatów Polskich Oddział w Opolu. Za twórcze i wydawnicze mosty współpracy Opole – Biełgorod (Polska-Rosja)

Przyjął uczestników Forum również prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, który przedstawił program przyszłorocznych obchodów 800-lecia Opola i zaprosił literatów do promocji tych uroczystości w swojej twórczości. Zaprosił też do zwiedzenia Muzeum Piosenki Polskiej.

Wieczorem tego samego dnia odbyło się spotkanie z literatami oraz pracownikami instytucji kulturalnych miasta i powiatu w czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu, które przerodziło się w maraton poetycki. Swoje utwory prezentowali poeci zagraniczni oraz miejscowi.

W piątek 25 listopada uczestnicy Forum byli świadkami Turnieju Jednego Wiersza, w którym prezentowano utwory napisane przez uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Wiersze trzydziestu uczniów oceniało jury miejscowych oraz zagranicznych poetów. Przyznano 4 równorzędne nagrody Marszałka Województwa Opolskiego oraz 8 wyróżnień Prezydenta Miasta Brzegu. Uczestnicy spotkania byli również świadkami uroczystego wręczenia przez Eugeniusza Brudkiewicza – Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód medalu Mickiewicz Puszkin dla: Pawła Kozerskiego, Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Za osiągnięcia badawcze tradycji piastowskiej Śląska Opolskiego i animację kultury Wschodu i Zachodu.

W sali konferencyjnej Muzeum Piastów Śląskich odbył się koncert pieśni lirycznych Marii Ruszeckiej z Nysy oraz piosenek w interpretacji Małgorzaty Pasznickiej i Mariusza Buczka. Podczas koncertu zabrzmiały też utwory poetyckie uczestników Forum. Ciekawostką było przedstawienie tłumaczenia wierszy polskich na język chiński. Spotkanie zakończono wernisażem wystawy malarstwa Beaty Wewiórki i Edwarda Szczapowa oraz dzieleniem chleba z piekarni mistrza Jana Kostrzewy w ramach poetyckiego Misterium Chleba.

W sobotę Międzynarodowe Forum Literackie zakończono zwiedzaniem otwartego w tym roku nowoczesnego Muzeum Polskiej Piosenki. Podziękowania uczestnikom zagranicznym i krajowym za twórczy wkład i prezentację poezji wyraził w imieniu wszystkich organizatorów Eugeniusz Brudkiewicz – Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, głównego organizatora całego przedsięwzięcia i zaprosił na kolejny przyjazd na Opolszczyznę w przyszłym roku oraz zaproponował włączenie do przyszłego programu pobyt uczestników na Górze św. Anny w Muzeum Czynu Powstańczego i Sanktuarium św. Anny.