ZPAP Polska Sztuka Użytkowa, Okręg w Opolu 35 lat działalności na medal!

6 sierpnia w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu miał miejsce wernisaż wystawy Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg w Opolu z okazji 35-lecia działalności (obchody przesunięte z 2019r.).Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole zrzesza osoby zamieszkałe na terenie całej Polski, ma obecnie około 100 członkiń i członków uprawiających różne formy sztuki użytkowej, malarstwo, grafikę komputerową, konserwację zabytków, witrażownictwo, ceramikę, rzeźbę, metaloplastykę, fotografię i architekturę wnętrz. Wśród artystów związku są również przedstawiciele naszego Stowarzyszenia z Opola: członek prezydium Anna Maria Rogowska, Urszula Serafin-Noga, Joanna Dubiel-Stonoga oraz Natalia Nosowa i fotografik Jerzy Stemplewski, członek opolskiego zarządu.

Ich prace malarskie, grafiki jak i fotografie można podziwiać na wystawie do 25.08.2021 r. W uroczystości otwarcia uczestniczyły również  Daria Ogon i Irena Danecka, które w imieniu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wręczyły na ręce prezesa Andrzeja Lacha dyplom wraz z medalem Mickiewicz-Puszkin:”Związkowi Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa, Okręg w Opolu za wspaniały dorobek artystyczny i organizację międzynarodowych plenerów malarskich z udziałem artystów ze Wschodu i Zachodu”.

Zapraszamy do zobaczenia relacji fotograficznej Jerzego Stemplewskiego z wydarzenia.