Kolejne wydawnictwo SWP-W

Miło nam poinformować, że pokłosiem zorganizowanej przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód oraz Fundację Innowacja,  w dniu 19 lutego 2021 roku konferencji poświęconej „Wizji współzawodnictwa ChRL i USA, w obecnym i nadchodzącym okresie” jest wydawnictwo pn. „Wizja człowieka przyszłości w świetle współzawodnictwa ChRL i USA”.

Oddajemy Czytelnikom interesującą, naszym zdaniem, książkę autorstwa znanych i uznanych autorytetów wielu publikacji naukowych
i prasowych. Ta wieloautorska monografia zawiera dziewięć rozdziałów, luźno ze sobą powiązanych, które dotyczą różnych aspektów rozwoju ludzkości w XXI wieku. Autorzy analizują rolę czynnika ludzkiego
w czasie rywalizacji potęg gospodarczych i militarnych, w szczególności Chin i USA. Sądzimy, że wieloaspektowość podjętej problematyki, zróżnicowany język poszczególnych prac i publicystyczno – naukowy charakter książki zainteresują wielu Czytelników.