Żegnamy Piotra Kruka

24 kwietnia 2017 r. zmarł Piotr Kruk – wieloletni członek Zarządu Krajowego, Prezes Oddziału Sądecko-Podhalańskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.

Nagłe i niespodziewane odejście Kolegi i Przyjaciela, wielkiego znawcy ludzi i państw zza wschodniej granicy to niepowetowana strata dla naszego Stowarzyszenia i społeczeństwa nowosądeckiego. Piotr posiadał świetne wykształcenie prawnicze, był dziennikarzem i autentycznym społecznikiem, inicjatorem wielu cennych i nowatorskich przedsięwzięć, działaczem służącym ludziom oraz posiadającym niezwykle cenny dar pracy z młodzieżą. Będzie nam go bardzo brakowało.

Pożegnamy Piotra Kruka w dniu 2 maja 2017 r. w Przemyślu, o godz. 12:00 przy ul. Słowackiego 98. W uroczystościach pogrzebowych będzie uczestniczyła oficjalna delegacja Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z Józefem Bryllem, Jerzym Smolińskim i Zbigniewem Berezą.

 

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód