Polsko-Białoruskie Forum Miast Partnerskich DYPLOMACJA MIAST Gdańsk, 27 kwietnia 2017 roku

W dniu 27 kwietnia 2017 roku w siedzibie Rady Miasta Gdańska odbędzie się Polsko-Białoruskie Forum Miast Partnerskich w ramach projektu „Dyplomacja miast”.  Organizatorem forum  jest Prezydent Miasta Gdańska i Gdański Obszar Metropolitalny. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Współpracy POLSKA-WSCHÓD oraz Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku.

Ze strony białoruskiej w Forum udział wezmą przedstawiciele Grodna i Powiatu Grodzieńskiego, przedstawiciele miast Połock, Nowopołock, Brześć, a także Powiat Brzostowicki i Powiat Wołkowyski. Województwo Pomorskie będą reprezentować: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Tczew, Lębork, gminy Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Szemud oraz Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

Podczas konferencji odbędą się trzy  panele plenarne:   samorządowy,   gospodarczy oraz obywatelski przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zwieńczeniem konferencji będzie wspólny udział w koncercie, jaki wieczorem odbędzie się w Gniewinie w ramach V Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu.

W dniu 28 kwietnia 2017 roku goście z Białorusi zostali zaproszeni do swoich miast partnerskich.

Dobór tematyki Forum  powinien przyczynić się do zintensyfikowania współpracy na szczeblu regionalnym, pozwala także na możliwość włączenia się w dyskusję i wypowiedzenia się o możliwościach i wyzwaniach stojących przed polskimi i białoruskimi regionami. Realizacja projektu „Dyplomacja Miast” przyczyni się zapewne do zwiększenia zwykłych kontaktów międzyludzkich pomiędzy społeczeństwami Polski i Białorusi i dobrze wpisuje się w rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków.