POŻEGNANIE PIOTRA KRUKA

Liczne delegacje, drużyny harcerskie oraz mieszkańcy Przemyśla i Nowego Sącza, w sumie około 300 osób, uczestniczyło w ceremonii pożegnalnej Piotra Kruka. Uroczystości te odbyły się na Cmentarzu Komunalnym, w części wojskowej w Przemyślu.

W uroczystościach pożegnalnych uczestniczyła również delegacja Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, w składzie: Józef Bryll, Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza. Niemal w komplecie był obecny Zarząd Oddziału Sadecko – Podhalańskiego SWP-W. Pożegnaliśmy godnie naszego Kolegę, Przyjaciela, który od prawie 35 lat był aktywnym działaczem naszej Organizacji. Do ostatnich dni swojego życia był członkiem Zarządu Krajowego i Prezesem Oddziału Sądecko -2 Podhalańskiego SWP-W.

W czasie ceremonii pożegnalnej   przemówienie wygłosił Wiceprezes Stowarzyszenia Jerzy Smoliński   a delegacja  Stowarzyszenia złożyła wieniec na mogile Piotra Kruka.

Cześć Jego pamięci !