Zebranie Zarządu Krajowego

13 grudnia 2017 r. pod przewodnictwem Prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej z Przewodniczącym Saturninem Kampionim oraz Prezesi Oddziałów SWP-W nie będący członkami Zarządu Krajowego. Uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Prezesa Towarzystwa Polsko – Estońskiego , redaktora Mieczysława Maciejaka długoletniego działacza naszego Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania przyjęto porządek obrad, w którym zaplanowano :

1. Informację o przebiegu obchodów 25 – lecia Stowarzyszenia,  

2. Projekt budżetu SWP- W na 2018 rok.,

3. Sprawy wniesione. Zarząd   przyjął  uchwałą informację o przebiegu obchodów 25 –lecia  SWP-W oraz zatwierdził budżet Stowarzyszenia na 2018 rok.

 

Po posiedzeniu Zarządu odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej, prezesi Oddziałów  , pracownicy SWP-W oraz zaproszeni  prezesi i działacze Stowarzyszeń współpracujących z SWP-W. Życzenia zebranym  przekazał prezes Józef Bryll a Homilię wygłosił Kapelan naszego Stowarzyszenia  członek Prezydium ZK, ks. prof. dr hab. Edward Walewander.