Wigilia Słowiańska

W godzinach wieczornych 13 grudnia w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego na Wigilii Słowiańskiej, która stała się już tradycją, zebrali się studenci oraz przedstawiciele nauki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, a wśród nich Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO i Dyrektor Instytutu Slawistyki prof. dr hab. Wojciech Chlebda, Zastępca Dyrektora dr Bożena Dereń, Wiceprezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W dr Irena Danecka – opiekunka Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej, mgr Barbara Chlebda (członek SWP-W) i dr. Jadwiga Tarsa.

Spotkanie świąteczne przygotowane zostało przez studentów z Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów. Współorganizatorem był Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Studenci przygotowali program artystyczny. Następnie zostały złożone świąteczne i noworoczne życzenia przez Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Joannę Czaplińską, prof. UO i Dyrektora Instytutu Slawistyki prof. dr hab. Wojciecha Chlebdę.

Na stołach królowały tradycyjne potrawy m.in. znane w Czechach, Rosji czy na Ukrainie. Nie zabrakło także wizyty Dziadka Mroza, który z pomocą Śnieżynki rozdawał świąteczne podarunki.

Była to wspaniała okazja do wspólnego kolędowania, poznania tradycji sąsiadów oraz do złożenia sobie życzeń świątecznych i noworocznych.

 

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie