Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Oddziale Dolnośląskim we Wrocławiu

W sobotę, 28 maja 2016 r. członkowie Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, by podsumować pięcioletnią kadencji wrocławskiej organizacji i nakreślić kierunki działania na kolejnych 5 lat.
Mimo świąteczno-weekendowego czasu, na zebranie przybyło prawie 50 osób, w tym zaproszeni goście, reprezentujący instytucje i organizacje, z którymi nasze Stowarzyszenie współpracuje na co dzień. I tak, samorząd województwa reprezentowali: członek Zarządu dr Tadeusz Samborski oraz p. Agnieszka Kowol, dyrektor wydziału współpracy z organizacjami pozarządowymi.  Przybył prezes Zarządu Krajowego naszej organizacji, Józef Bryll, konsulat  Federacji Rosyjskiej w Poznaniu reprezentował p. konsul Igor Oszczepkow. Nie zabrakło przedstawicieli współpracującego z nami Dolnośląskiego Stowarzyszenia „Pokolenia” z dr Włodzimierzem Sokołą i Wiesławem Sowałą, Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych reprezentował p. Jakub Prus, a Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego pułkownik w stanie spoczynku Krzysztof Majer, prezes Zarządu Dolnośląskiego i jednocześnie wiceprezes Zarządu Głównego tej organizacji, wraz z kilkoma kolegami – członkami naszego Stowarzyszenia.
Prezes Oddziału Andrzej Mordel i członek zarządu dr inż Józef Sowa zaprezentowali dokonania Oddziału w ciągu tych pięciu lat w formie pokazu multimedialnego, obrazującego  różnorodność form naszego działania.
Następnie odbyła się dyskusja, w której głos zabierali nasi goście oraz członkowie. Dyskusję podsumował prezes Józef BRYLL, dziękując jednocześnie ustępującemu zarządowi Oddziału za ich pracę. Wręczył 2 członkom zarządu dyplomy Zarządu Krajowego z podziękowaniem za dotychczasową działalność, oraz medal Mickiewicz-Puszkin  p. dr Ekaterinie Ounterbeguer, adiunktowi  Akademii Muzycznej we Wrocławiu i członkini Klubu RODACY, za jej 25 lat współpracy ze Stowarzyszeniem i przybliżanie kultury narodów Wschodu mieszkańcom Dolnego Śląska.
Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi i  przeprowadzeniu wszystkich czynności proceduralnych, przedstawiona została uchwała walnego zebrania oraz główne kierunki działania na lata 2016 – 2020. Wybrano nowy Zarząd Oddziału i delegatów na XX Kongres Stowarzyszenia.
Na zakończenie wystąpił wybrany ponownie na prezesa Oddziału Andrzej Mordel, który podziękował wszystkim za udział w zebraniu oraz pracę w minionej kadencji i poprosił o kontynuację działań w nowej kadencji.