Walne zebranie w Legnicy

W dniu 21 maja 2016r. w siedzibie Wyższej Szkoły Medycznej odbyło się Walne Zebranie Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Legnicy. W zebraniu uczestniczyli Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Wiceprezes Leszek Solarek oraz Członek Zarządu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Tadeusz Samborski. Walne Zebranie było świetną okazją do podsumowań uhonorowania najbardziej aktywnych działaczy Stowarzyszenia. Józef Bryll i Leszek Solarek wręczyli za całokształt pracy w Stowarzyszeniu Medal Mickiewicz – Puszkin Pani Raisie Slep oraz Dyplomy Honorowe Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód: Krystynie Strzępek, Bogdanowi Bąkowi, Kazimierzowi Burtnemu, Wojciechowi Cichoniowi, Piotrowi Czaja, Bogdanowi Hubaczowi, Ryszardowi Pękale, Stanisławowi Tomczakowi.

W imieniu oddziału sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Zarządu, a następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonej dyskusji kończący kadencję Zarząd otrzymał absolutorium, przyjęto sprawozdanie oraz zatwierdzono główne kierunki działania Oddziału na lata 2016-2021. Następnie dokonano wyboru 11 osobowego Zarząd Oddziału oraz 3 osobowej Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu weszli: Kazimierz Burtny, Wojciech Cichoń, Piotr Czaja , Artur Dychowicz, Wanda Gołębiowska, Kazimierz Hałaszyński, Ryszard Pękała, Bartłomiej Rodak, Raisa Slep, Andrzej Sobczyszyn, w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Henryka Czyż, Zofia Kurowska, Stanisław Tomczak. Na pierwszych posiedzeniach powyższych gremiów funkcje Prezesa Zarządu Oddziału powierzono Kazimierzowi Hałaszyńskiemu, a funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisławowi Tomczakowi. Delegatami na XX Kongres Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód wybrani zostali Kazimierz Hałaszyński i Ryszard Pękała. W trakcie dyskusji głos zabrali Tadeusz Samborski, Leszek Solarek, który podziękował członkom legnickiego Oddziału za współpracę z Oddziałem wałbrzyskim oraz Józef Bryll, który przedstawił zebranym aktualną sytuacje finansową i programową Stowarzyszenia podkreślając, że w minionej kadencji udało się opanować złą sytuację finansową i odzyskać płynność finansową i zaapelował o dalsze oszczędne i przemyślane działania. Prezes ZK SWPW bardzo mocno zaakcentował fakt, że Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną i powinno funkcjonować, jak jedna wielka rodzina, która do swojego grona musi przyciągać jak najszerszą ilość młodych ludzi.