Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W

22 stycznia 2020 r. odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, które prowadził prezes Stowarzyszenia Józef Bryll.  W porządku obrad przewidziano: omówienie propozycji kalendarza imprez przewidzianych do realizacji w 2020 roku, informację o realizacji uchwały Zarządu Krajowego z dnia 11.12. 2019 r. w sprawie Marszałkowskiej 115,  aktualne informacje z działalności Stowarzyszenia oraz sprawy wniesione.  Na bazie propozycji imprez przesłanych przez Oddziały Stowarzyszenia członkowie Prezydium po bardzo ciekawej dyskusji zaproponowali przygotowanie kalendarza najważniejszych wydarzeń, który realizowany będzie w 2020 r. Propozycje przesłane przez Oddziały pokazują o dużej aktywności Stowarzyszenia na rzecz budowania dobrosąsiedzkich stosunków z państwami za wschodnią granicą.
W sprawie realizacji uchwały Zarządu Krajowego z dnia 11.12.2020 roku Prezydium zapoznało się z opinią przygotowaną przez spółkę doradztwa podatkowego na bazie problemów zgłoszonych przez SWP-W i zaakceptowało propozycje dalszego działania. Prezydium zapoznało się także z treścią pisma skierowanego do Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy. Aktualne informacje o działalności SWP-W przekazali uczestniczący w zebraniu członkowie Prezydium ZK. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego zaplanowana na marzec br.