Wyróżnienie dla Stowarzyszenia

19 stycznia br. na zaproszenie Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego  Jego Ekscelencji Abla prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód Józef Bryll wraz z członkami Oddziału SWP-W  uczestniczył w uroczystym nabożeństwie ekumenicznym w Prawosławnej Katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Edward Walewander prezes Oddziału Wojewódzkiego SWP-W. Po zakończeniu nabożeństwa JE Arcybiskup Abel uhonorował Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny prezesa Józefa Brylla za zasługi w relacjach Polska – Wschód. Jest to także zaszczycające wyróżnienie dla Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, które od wielu lat realizuje zadania służące rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnią granicą.