Zakończenie misji dyplomatycznej

Na zaproszenie Ambasady Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód  Józef Bryll uczestniczył
w przyjęciu z okazji zakończenia misji Ambasadora Nadzwyczajnego
i Pełnomocnego Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej Jego Ekscelencji Margułana Bajmukhana, w związku z objęciem stanowiska  Wiceministra Spraw Zagranicznych. Na spotkanie przybyli przedstawiciele: władz rządowych i samorządowych, biznesu , nauki i kultury, mediów oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie odbywało się w pięknej scenerii Łazienek Królewskich w Pałacu na Wyspie. Dla naszego Stowarzyszenia szczególne znaczenie mają dotychczasowe działania Pana Ministra w obszarze współpracy międzynarodowej, gospodarczej oraz wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Kazachstanem. Dynamiczny rozwój gospodarczy Kazachstanu w ostatnich latach przekłada się także na nowe możliwości współpracy polskich i kazachstańskich firm i przedsiębiorców, otwierając niezagospodarowane dotąd obszary. Współpraca naszej organizacji z Ambasadą Republiki Kazachstanu w Warszawie od lat owocuje widocznymi efektami wspólnych działań poszerzających współpracę naszych krajów. Podczas uroczystości prezes Józef Bryll wręczył JE  grawerowany dyplom honorowy przyznany przez Zarząd Krajowy SWP-W, przekazując najwyższe słowa szacunku i poważania wraz z najlepszymi życzeniami na nowo objętym stanowisku. Panu  Wiceministrowi Spraw Zagranicznych Margułanowi Bajmukhanowi życzymy dalszych osiągnięć w realizacji strategii dynamicznego rozwoju Kazachstanu, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.