Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W

1 czerwca  2022 roku pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla odbyło się  zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było w systemie hybrydowym przy użyciu platformy ZOOM. W zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Krajowego, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz, Prezes  Honorowy Stowarzyszenia Eugeniusz Brudkiewicz oraz Głowna Księgowa SWP-W Zofia Aldona Sikorska.  W porządku obrad zebrania  Prezydium znalazły się: sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 – 31.12.2021, informacja o realizacji inicjatywy pomocowej „Wspieramy Ukrainę”, podjęcie uchwały w sprawie zebrania Zarządu Krajowego, sprawy wniesione. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego przedstawiła Główna Księgowa SWP-W oraz Prezes Stowarzyszenia, którzy odpowiadali także na pytania zadane przez uczestników zebrania. Po dyskusji Prezydium ZK przyjęło projekt sprawozdania finansowego, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Zarządowi Krajowemu. 

Informację o realizacji inicjatywy Stowarzyszenia „ Wspieramy Ukrainę” przedstawił prezes Józef Bryll,   uzupełniając wypowiedź prezentacją przedsięwzięć  realizowanych przez Oddziały i w Warszawie.  

W wyniku dyskusji  Prezydium postanowiło kontynuować  działania związane z tą  inicjatywą.

Prezydium Zarządu Krajowego wyraża wdzięczność i podziękowanie Oddziałom, członkom Stowarzyszenia i sympatykom za dotychczasowe zaangażowanie w udzielaniu pomocy uchodźcom  wojennym z Ukrainy. 

Podjęta została także uchwała o zwołaniu na 22 czerwca 2022 roku zebrania Zarządu Krajowego z porządkiem obrad obejmującym: sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz informację o realizacji inicjatywy SWP-W „Wspieramy Ukrainę”.