Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia

4 listopada 2020 r. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.  Było to pierwsze zebranie przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem komunikatora internetowego.  Przebieg zebrania potwierdził możliwość realizacji różnych projektów, posiedzeń i konferencji  z wykorzystaniem środków i programów internetowych. W zebraniu  uczestniczył Przewodniczący  Krajowej Komisji Rewizyjnej  Saturnin Kampioni oraz Mecenas Andrzej Gryn .

W porządku obrad zebrania znalazły się: aktualne sprawy dotyczące Marszałkowskiej 115, omówienie materiałów dotyczących kampanii sprawozdawczo – wyborczej SWP-W w 2021 roku oraz sprawy wniesione. Aktualny stan spraw związanych z Marszałkowską 115 przedstawił Mecenas Andrzej Gryn. Propozycje przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej  w Stowarzyszeniu  omówił prezes Józef Bryll, materiały dotyczące tego problemu dostarczone zostały członkom Prezydium wcześniej.  Po dyskusji Prezydium ZK przyjęło informację dot. Marszałkowskiej 115  oraz podjęło uchwałę w sprawie rekomendowania projektu  założeń przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo -wyborczej pod obrady Zarządu Krajowego SWP-W. W sprawach wniesionych  przedstawione  zostały  bieżące działania Stowarzyszenia.