Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

14  listopada br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się zebranie  Prezydium Zarządu Krajowego.W  porządku zebrania  znalazły
się  tematy związane z  udziałem Stowarzyszenia w przygotowaniu
i przeprowadzeniu 50 Jubileuszowej Olimpiady Języka Rosyjskiego , sprawy gospodarcze oraz przygotowania zebrania Zarządu Krajowego.. Prezydium
 z uznaniem odniosło się do działalności Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego, której 50 edycja odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019. Powołana do życia w 1969 roku   należy do najstarszych olimpiad przedmiotowych w naszym kraju. Aktualnym organizatorem olimpiady jest Katedra Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nasze Stowarzyszenie  wspiera olimpiadę organizacyjnie i jest jej sponsorem. Prezydium przyjęło plan udziału Stowarzyszenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu Jubileuszowej Olimpiady. W sprawach gospodarczych przedstawiona została informacja o stanie finansów SWP- W oraz sprawy gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia .Omówiono problemy związane z funkcjonowaniem „Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej 115.   oraz  wyniki  wizyty kierownictwa SWP- W  w  Kielcach.  Prezydium przyjęło ustalenia wynikające ze spotkania w Kielcach oraz rekomendacje do omówienia  na posiedzeniu Zarządu Krajowego. Podjęto uchwałę o zwołaniu kolejnego zebrania Zarządu Krajowego na dzień 19 grudnia 2018 r.Informacje bieżące zakończyły zebranie Prezydium.